توليد سي دي قابل چاپ

Posted in کار آفرینی

روش توليد سي دي هاي قابل چاپ  CD , DVD Printable 

1- جهت كوتينگ كردن هر نوع  CDميتوان از وارنيش كريستال نوع شفاف و سفيد استفاده شود ، لذا لازم است قبل از آغشته نموده سطح مورد نظر را از هر نوع آلودگي ( چربي ، گرد و غبار ) پاك نموده و سپس اقدام به پوشش دادن كريستال نمود.

2- سطح مورد نظر را بوسيله انواع پاك كننده هاي ضد چربي ( مايع پاك كننده شيشه ) كاملا پاك نموده و كليه اثرات انگشت ، چربي و گردو غباررا را از سطح مورد نظر پاك نمائيد.

3- پس از مطمئن شدن از پاك بودن كامل سطح مورد نظر  براي حفظ سطح از آلوده شدن مجدد به گرد و غبار هوا آنرا موقتا در محل مناسبي محافظت نمائيد .

4- درصورتيكه از وارنيش كريستال سفيد استفاده ميكنيد و قبلا در محل سردي نگهداري شده است جهت ايجاد غلظت مناسب آنرا بوسيله گرماي غيرمستقيم كمي حرارت دهيد تا غلظت مايع بصورت طبيعي ( ويسكوزينه آب ) درآيد .

5- براي كوتينگ كردن CD با وارنيش كريستال شفاف و يا سفيد راه هاي زيادي وجود دارد بطورمثال:

 

الف : با استفاده از اسپري كردن ورني بروي سطح مورد نظر به ازاي هر ليتر حدود 2000 هزار عدد  CD  

ب : با استفاده از غلطك و انتقال ورني به سطح مورد نظر به ازاري هر ليتر حدود 4000 عدد CD

ج : با استفاده از شابلون سيلك و انتقال ورني به سطح مورد نظر حدود 3000 عدد CD

د : با استفاده از قلم موي بسيار ظريف و انتقال ورني به سطح مورود نظر حدود 1000 عدد CD

 

6- پس از روكش نمودن ، CD را بمدت يك تا سه دقيقه در جايي كه فاقد آلودگي ( گرد و غبار ) زير پرژكتور نور UV قراردهيد تا سطح CD كاملا خشك شود .

7- پس از خشك شدن كامل CD ميتوانيد براحتي هر طرحي را كه مايل هستيد ، روي CD پرينت نمائيد .

8- پس از چاپ نمودن طرح مورد نظر و خشك شدن كامل سطح CD مرحله فيكس كردن سطح پرينت شده است كه كاربران ميتوانند به روش ذيل اقدام به روكش دادن جهت ضد آب شدن سطح ‍CD نمايند .

الف : با استفاده از اسپري كردن ورني بروي سطح مورد نظر

ب : روكش نمودن با استفاده از ورني براق هوا خشك 

ج : با استفاده از غلطك و انتقال ورني به سطح مورد نظر

د : با استفاده از شابلون سيلك و انتقال ورني به سطح مورد نظر

ر : با استفاده از قلم موي بسيار ظريف و انتقال ورني به سطح مورود نظر

* پس از خشك شدن كامل سطح CD محصول نهايي آورني بهره برداري است .