چاپ كريستال

Posted in آموزش

ايجاد طرحهاي گرافيكي ،‌ عكاسي شده ، هنري و غيره بروي كريستال و شيشه

 براي چاپ روي انواع كريستال و شيشه بصورتيكه اثر نامطلوبي بروي شي مورد نظر باقي نگذارد و به زيبايي آن بيفزايد لازم است از روش و ملزومات ذيل استفاده شود .

 الف : ابتدا طرح مورد نظر را روي يك ورق برگه كريستال پرينت نمائيد.

 ب : پس از چاپ و خشك شدن كامل سطح چاپ شده روي شي مورد نظر را با يك ورني LCD Cleaner كاملا از چري و آلودگي پاك نموده و با توجه به سطح كار يك تا چند قطره از چسب UV را روي آن بريزيد   ( توجه داشته باشيد چسب UV تفاوت فاحشي با پليمر UV دارد ) و سپس طلق را روي شي گزارده و پس از هواگيري بمدت كمتر از 5 دقيقه نوردهي كرده اضافات دور طلق را با يك تيغ بريده كار آماده است .