بازكننده نازل هد

Posted in آموزش

محلول بازكننده مجاري عبورجوهر و نازلهاي انواع هدهاي جوهرافشان مخصوص انواع پلاتر و پرينترو دستگاه هاي چاپ بنر

Water Base & Oil Base PVC

1- بطور كلي تقاوت اساسي بين حلالهاي جوهر و محلول هاي Head Cleaner وجود دارد ، چرا كه حلالها قادر به بازنمودن منافذ ميكروني نازلها و مجاري عبورجوهر هد نخواهد بود بلكه صرفا جهت رقيق كردن جوهر بكار ميروند كه متاسفانه در ايران اين حلالها را بجاي باز كننده هاي هد پرينتر بفروش ميرسانند ، تفاون عمده PHA Head Cleaner دراين است كه صرفا اين محلول شيميايي جهت بازنمودن مجاري عبورجوهر و نازلهاي بسيارريز ميكروني كه بوسيله پيكمنت هاي جوهر مسدود و يا ازكارافتاده اند طراحي و توليد شده است ، اين محلول براحتي ميتواند با حل نمودن هرنوع پليسه داخل مجاري مربوطه كليه منافذ و نازلها را باز نموده و كارآيي مجددي به هد ببخشد .

2- اين محلول با فرمول مخصوص خود براحتي قادر خواهد بود انواع هد هاي گرم ( Bubble Jet ) و هد هاي سرد ( Piezo ) را اعم از هد هاي پلاتر ها و پرينترها را كه بدليل استفاده زياد از جوهر هاي مرغوب و يا نامرغوب و يا خشك شدن جوهردرمجاري مربوطه ونازلها ، ازكارافتاده اند را مجددا بازسازي و راه اندازي نمايد ،

بديهي است استفاده مكرر از هد دستگاه پرينتر و پلاتر و شارژ هاي مجدد كارتريج ها علاوه برخورندگي نازلهاي هد بدليل وجود مواد شيميايي خاص درجوهرها كه موجب گشاد شدن منافذ ميكروني نازلها شده و همچنين بدليل تجمع پگمنت هاي رنگ در مجاري بسيار مويرگي مسير جوهر رساني به نازل هاي هد و شير برقي هاي هد اختلال در پاشش نيز بديهي است كه درنهايت منجر به ازكار افتادگي و تخريب هد ميشود ، لذا با استفاده از اين محلول بعنوان سرويس هدهاي خشك شده و پاكسازي نازلهاي هدهاي در حال كار و هم بعنوان مايع روان كننده و ضد خوردندگي نازل كه به مقدار يك ميليگرم در 100 ميليگرم به جوهر اضافه شده كه موجب عدم تجمع پيگمنت هاي جوهر در مجاري عبور هد و جلوگيري از خوردنگي نازلها و در نهايت عمر مفيد بيشتر هد و كارترجها ميگردد

 

1-      سرويس و نگهداري هد جهت بالا بردن عمرمفيد هد

2-      جلوگيري از خورندگي نازلها بوسيله شتشو وحمام هد

3-      خنثي نمودن فرايند خوردندگي جوهرها .

4-      جلوگيري از تجمع پيگمنت هاي جوهر درمجاري انتقال جوهر و شيربرقي هاي هد .

5-      جلوگيري از گشاد شدن نازلها بدليل پوشش ضد خوردنگي بوسيله شتشو و حمام هد .

6-      بازسازي هدهاي مسدود شده و خشك شده .

7-      آماده نگه داشتن هدها براي مدت زمان بسياربالا درزمانهايي كه از هد براي مدت زيادي استفاده نميشود .

 

روش بسيار موثرباز نمودن هد با محلول PHA Head Cleaner

 

الف :

استفاده از کارتریجهای مخصوص تولیدی شرکت

ب :

ابتدا مقدار دو ليوان آب جوش را در ظرفي ريخته بقدار نصف استكان محلول هدبازكن را به آن اضافه نموده و هد مورد نظر را بعد از شستشو با آب گرم و پاك كردن جوهرهاي آن هد را بمدت 5 ساعت داخل محلول گذارده و سپس به وسيله يك سرنگ مقداري از محلول هدبازكن را به داخل مجاري ورودي هد به آهستگي تزريق نمائيد بطوريكه اين محلول از قسمت نازل خارج شود پس از چند بار پاك سازي مجاري و شستشوي مجدد هد و خشك كردن كامل هد ، از آن استفاده نمائيد .

روش دوم :

در صورت داشتن كارتريج هاي خالي آنها را از محلول هد بازكن  پر نموده و سپس با مراجعه به منوي كنترل پانل پرينتر انتخاب پرينتر مورد نظر و راست كليك بروي آن و انتخاب گزينه  Properties و مراجعه  به   Tab Maintenance و انتخات گزينه Deep Clean   چندين مرتبه دستور Deep Clean  اجرا نمائيد و آنگاه يك صفحه كاغد سفيد A را با توجه به تنوع رنگهاي كارتريج هد دستگاه پرينتر خود ، يكي از رنگها را انتخاب نموده دستور پرينت دهيد ، تا هد در يك فرايند پرينت از تمام منافذ نازلهاي هد ، رنگ انتخاب شده را بروي كاغذ بياشد تا با  اين عمل تمامي پليسه هاي حل شده در مجاري هد خارج شوند ، درصورتيكه هد مشكل اساسي ديگري به غير از مسدود شدن نازلها و منافذ مربوطه نداشته باشد قطعا هد ميتواند با كيفيت بسيار بالاي براي مدت زيادي مجدد كار كند . درضمن با استفاده از اين روش سرويس هد بصورت اجراي هر ماه يكبار عمر هد دستگاه چندين برابر افزايش خواهد يافت.

روش استفاده از دستگاه بازكننده :

بعد از اينكه هد را در محلول هدبازكن مدتي خيساندن بوسيله دستگاه با استفاده از سوكت مخصوص دستگاه جوهرهاي خيس خورده و پيكمنت هاي جوهر را مكش كرده و با همين روش ميتوان كليه كارتريج ها را شستشو داده و فيلتر ها را شستشو دهيد .