آموزش روشهاي چاپ روي تيشرت

Posted in آموزش

آموزش  روشهاي چاپ روي تيشرت

   روش اول استفاده از پرينترهاي ليزري رنگي و تك رنگ :

  ملزومات :

1- كاغذ كريستال تيشرت

2- وارنيش  تيشرت

 الف :

ابتدا طرح مورد نظر را روي كاغذ تيشرت چاپ نمائيد و سپس با مقداري از وارنيش تيشرت پوشش دهيد بصورتيكه تمامي سطح كاملا پوشش داده شود .

 ب :

 پس از خشك شدن كامل وارنيش قطعه مورد نظر خود را از كاغذ جدا نموده روي تيشرت بگذاريد و از پشت تيشرت با يك دستگاه اطوي گرم بطوريكه گرماي اطو آسيبي به پارچه تيشرت نرساند با فشار و گرماي اطو كارچاپ شده كاملا به تيشرت بچسبد .

د :

پس از عمليات چسباندن با مقدار بسيار كمي آب سطح كاغذ را خيس كنيد تا براحتي از كار چاپ شده جدا شود .

ج :

جهت تيشرت هاي مشكي پس از اينكه تصوير مورد نظر را روي كاغذ تيشرت چاپ نموديد با مقداري رنگ سفيد روي طرح را رنگ نمائيد ( براي اين منظور ميتوانيد از رنگهاي اسپري شده سريع خشك  استفاده نمائيد ) و پس از خشك شدن كامل رنگ روي آنرا با مقدار وارنيش تيشرت پوشش دهيد و پس از خشك شدن كامل طبق مراحل فوق آنرا روي تيشرت انتقال دهيد.

 

  جهت رقيق نمودن وارنيش تي شرت حتما از حلالهاي شركت استفاده كنيد

 روش دوم استفاده از پرينترهاي جوهر افشان عمومي :

 ملزومات :

1- كاغذ كريستال تيشرت

2- وارنيش  تيشرت

3- كريستال كوتينگ شفاف 

 الف :

ابتدا سطح كاغذ كريستال را با مقداري از وارنيش تيشرت پوشش دهيد بصورتيكه تمامي سطح كاملا پوشش داده شود .

ب :

بعد از خشك شدن كامل وارنيش با مقداري از كريستال كوتينگ تمامي سطح كاغذ را پوشش دهيد بصورتيكه تمامي سطح پوشش داده شود .

ج :

پس از خشك شدن ورني كريستال طرح مورد نظر را با پرينتر و يا پلاتر هاي جوهر افشان رنگي چاپ نمائيد .

د :

پس از خشك شدن كامل جوهرهاي چاپ روي سطح چاپ شده را با مقداري از وارنيش تيشرت پوشش دهيد بصورتيكه تمامي سطح كاملا پوشش داده شود .

هـ :

پس از خشك شدن كامل وارنيش تيشرت قطع مورد نظر خود را از كاغذ جدا نموده روي تيشرت بگذاريد و از پشت تيشرت با يك دستگاه اطوي گرم بطوريكه گرماي اطو آسيبي به پارچه تيشرت نرساند با فشار و گرماي اطو كارچاپ شده كاملا به تيشرت بچسبد .

و :

پس از عمليات چسباندن با مقدار بسيار كمي آب سطح كاغذ را خيس كنيد تا براحتي از كار چاپ شده جدا شود .

ح :

 جهت تيشرت هاي مشكي پس از اينكه تصوير مورد نظر را روي كاغذ تيشرت كريستال خورده چاپ نموديد با مقداري رنگ سفيد روي طرح را رنگ نمائيد ( براي اين منظور ميتوانيد از رنگهاي اسپري شده سريع خشك  استفاده نمائيد ) و پس از خشك شدن كامل رنگ روي آنرا با مقدار وارنيش تيشرت پوشش دهيد و پس از خشك شدن كامل طبق مراحل فوق آنرا روي تيشرت انتقال دهيد.

   جهت رقيق نمودن وارنيش تي شرت حتما از حلالهاي شركت استفاده كنيد

  روش سوم استفاده از پرينتر جوهر افشان با جوهرهاي خاص :

 ملزومات :

 كاغذ تيشرت

پرينتر مخصوص جوهر افشان

  ابتدا طرح مورد نظر خود را با پرينتر رنگي مخصوص روي كاغذ تيشرت چاپ كنيد سپس قسمتهاي اضافي كاغذ چاپ شده را از طرح خود قيچي كنيد و طرح را روي تيشرت بگذاريد و از پشت تي شرت با يك دستگاه پرس گرم و يا اطوي گرم بطوريكه گرماي اطو آسيبي به پارچه تي شرت نرساند با فشار و گرماي اطو كارچاپ شده كاملا به تيشرت بچسبد پس از پرس بلافاصله كاغذ تيشرت را از روي تيشرت برداريد تا كار چاپي با كيفيت بالا به تيشرت انتقال داده شود .