کوتینگ محافظ چاپ سابلی میشن روی اشیاء

Posted in کوتنیگ ها

کد کالا : 57 

انواع بسته بندی : در ظروف یک و ده لیتری

نوع کالا :  کوتینگ محافظ چاپ سابلی میشن روی اشیاء

توضیحات کالا : این محصول جهت محافظ از طرح چاپ شده روی اشیاء میباشد

مواد مصرفی ( کاربرد ): جهت محافظت از چاپ سابلی میشن روی اشیاء

نحوه ی مصرف : بعد از چاپ طرح مورد نظر روی اشیاء جهت محافظت بیشتر در برابر خش و غیره لازم است شی مورد نظر با این محصول کوتینگ شود و سپس بایکی از ورنی های محافظ تک یا دوجزیی روی آن پوشش داده شود.