جوهر ضد اب سالونت پایه

Posted in جوهر ها

کد کالا : 3

 انواع بسته بندی : میلیگرمی و 500 میلیگرمی و 1000 میلیگرمی

نوع کالا : جوهر ضد اب سالونت پایه

توضیحات کالا : این جوهر برپایه سالونت بوده و صرفا جهت انواع هد های اپسون بکار برده میشود

مواد مصرفی (کاربرد ): چاپ ضد اب روی کلیه سطوح انواع کاغذ های تحریر ، کاغذ های فتو ، پارچه ،کلیه سطوح کوتینگ شده با کوتینگ سالونت پایه و غیره

نحوه ی مصرف : بکار گیری این جوهر جهت ایجاد چاپ ضد اب