جوهر اب پایه سابلی میشن حرارتی

Posted in جوهر ها

کد کالا : 14

 انواع بسته بندی : 100 میلیگرمی

نوع کالا : جوهر اب پایه سابلی میشن حرارتی

توضیحات کالا : جوهر حرارتی سابلی میشن جهت چاپ های حراری مستقیم و غیر مستقیم

موارد مصرفی (کاربرد ): استفاده از سیستم های چاپ حرارتی

نحوه ی مصرف : استفاده از جوهربرای پرینترها و پلاتر های مخصوص این جوهر