جوهر پیگمنت سری اپسون

Posted in جوهر ها

کد کالا : 16

 انواع بسته بندی : در ظروف 250 میلیگرمی 500 میلیگرمی و 1000 میلیگرمی

نوع کالا : جوهر پیگمنت سری اپسون

توضیحات کالا : اجوهر اب پایه دای سری اپسون این جوهرجهت استفاده از پرینتر ها و پلاتر های اپسون بکار برده میشوند

مواد مصرفی (کاربرد ): کلیه پرینتر و پلاترهای سری اپسون

نحوه ی مصرف : استقاده از این نوع جوهرجهت کلیه هد های اپسون