بازکننده هد های سالونت پایه

Posted in هدکلینر آب پایه و سالونت پایه

کد کالا : 29

انوع بسته بندی : در ظروف یک لیتری

نوع کالا : بازکننده هد های سالونت پایه

 توضیحات کالا : این محصول جهت باز کردن انواع هدهای بکار گرفته درستگاه های لارج فرمت میباشد

مواد مصرفی (کاربرد ) : باز کردن کلیه هد های مسدود شده انواع هدهای سیکو و زار از 10 پی ال الی ...

نحوه ی مصرف : 1- بطور كلي تقاوت اساسي بين حلالهاي جوهر و محلول هاي Head Cleaner وجود دارد ، چرا كه حلالها قادر به بازنمودن منافذ ميكروني نازلها و مجاري عبورجوهر هد نخواهد بود بلكه صرفا جهت رقيق كردن جوهر بكار ميروند كه متاسفانه در ايران اين حلالها را بجاي باز كننده هاي هد پرينتر بفروش ميرسانند ، تفاون عمده PHA Head Cleaner دراين است كه صرفا اين محلول شيميايي جهت بازنمودن مجاري عبورجوهر و نازلهاي بسيارريز ميكروني كه بوسيله پيكمنت هاي جوهر مسدود و يا ازكارافتاده اند طراحي و توليد شده است ، اين محلول براحتي ميتواند با حل نمودن هرنوع پليسه داخل مجاري مربوطه كليه منافذ و نازلها را باز نموده و كارآيي مجددي به هد ببخشد .

2- اين محلول با فرمول مخصوص خود براحتي قادر خواهد بود انواع هد هاي مورد استفاده در دستگاه های لارج فرممت را كه بدليل استفاده زياد از جوهر هاي مرغوب و يا نامرغوب و يا خشك شدن جوهردرمجاري مربوطه ونازلها ، ازكارافتاده اند را مجددا بازسازي و راه اندازي نمايد ،

بديهي است استفاده مكرراز هد دستگاه كارتريج ها علاوه برخورندگي نازلهاي بدليل مواد شيميايي مورد استفاده درجوهرها ، كه باعث گشادنمودن منافذ ميكروني نازلها گشته ، باعث تجمع پگمنت هاي رنگ در مجاري بسيارمويرگي هد نيز شده و عمل شيربرقي هاي هد را مختل نموده و ازكارمي اندازند ، لذا با استفاده از اين محلول علاوه برجلوگيري از خورندگي باعث شتشوي كامل هد گشته ( حمام هد ) و عمرمفيد هد را چندين برابرخواهيد نمود .

1-         سرويس و نگهداري هد جهت بالا بردن عمرمفيد هد

2-         جلوگيري از خورندگي نازلها بوسيله شتشو وحمام هد

3-         خنثي نمودن فرايند خوردندگي جوهرها .

4-         جلوگيري از تجمع پيگمنت هاي جوهر درمجاري انتقال جوهر و شيربرقي هاي هد .

5-         جلوگيري از گشاد شدن نازلها بدليل پوشش ضد خوردنگي بوسيله شتشو و حمام هد .

6-         بازسازي هدهاي مسدود شده و خشك شده .

7-         آماده نگه داشتن هدها براي مدت زمان بسياربالا درزمانهايي كه از هد براي مدت زيادي استفاده نميشود .